เที่ยวเกาหลีกับดีไซน์ แอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล| ทัวร์ประเทศเกาหลี | ทัวร์ประเทศญี่ปุ่น
 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – เกาหลีใต้ (สนามบินนานาชาติอินชอน)

21.00 น พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาเตอร์สารการบินบิสสิเนสแอร์เคาเตอร์ F เจ้าหน้าที่พร้อมคอยอำนวยความสะดวกในการเช็ค สัมภาระและเอกสารการเดินทางให้ท่าน

00.10 น. เหินฟ้าสู่กรุงโซล โดยเที่ยวบินที่ 8B 868 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมงบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องโดยแอร์โฮสเตสสาวสวย

ข้อแนะนำ
ถ้าต้องการนำของเหลวขึ้นเครื่องใส่กระเป๋าถือติดตัวจะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น (รวมกันไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภัณฑ์ดังกล่าว ควรใส่ในถุงที่โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้นำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่านั้น การนำผลิตภัณฑ์ของสดที่ทำจากสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมู เนื้อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญาต ให้นำเข้าประเทศเพื่อป้องกันโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ
 


 
วันที่ 2 เกาะนามิ – โซรัคซาน – วัดชินฮันซา – ลานสกี (Night Ski)

07.30 น. เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้น 2 ชั่วโมง เพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางท่องเที่ยวโดยรถโค้ช

นำท่านเดินทางสู่เมืองชุนชอน”เมืองแห่งทะเลสาบ”มีฐานะเป็นอำเภอเมืองของจังหวัดคังวันโด นำท่านลงเรือสู่เกาะนามิ เกาะส่วนตัวซึ่งมีรูปร่างดุจใบไม้ลอยอยู่บนผิวน้ำชมวิวทิวทัศน์ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครทีวี “Winter Love Song” หรือเพลงรักในสายลมหนาวอันโด่งดังไปทั่วทั้งเกาหลีและเอเชีย ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศอันแสนโรแมนติก และความงามของทิวสนที่ตั้งตรงดิ่งเป็นแถวยาวตลอด 2 ข้างทาง ซึ่งในแต่ละฤดูเกาะนามิจะมีความสวยงามแตกต่างกันไป พร้อมมีเวลาให้ท่านได้เก็บภาพกับโลเคชั่นประทับใจ หรือจะเลือกขี่จักรยานชมวิวสวยงาม ถ่ายรูปกับทิวทัศน์ตามอัธยาศัย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ดักคาลบี้ (Dakkalbi) อาหารยอดนิยมอีกชนิดหนึ่ง ของคนเกาหลี นำไก่ บาร์บีคิว ผักต่างๆ ผัดร่วมกับซอสบาร์บีคิวเกาหลีในกระทะแบน วิธีการทานแบบเมี่ยงคำไทยโดยห่อกับผักกาดแก้วเกาหลี เมื่อทานไประยะหนึ่งจะนำข้าวสวยและสาหร่ายแห้งมาผัดรวมกับทัคคาลบี้เพื่อให้เกิดอาหารชนิดใหม่ คือ ทัคคาลบี้โปคีมหรือข้าวผัดทัคคาบบี้ที่ทั้งหอม อร่อย เสิรฟ์พร้อมเครื่องเคียง
บ่าย นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ อุทยานแห่งชาติเมาท์โซรัค รถโค้ชลัดเลาะผ่านไปตามหน้าผา,หุบเขาและลำธารผ่าน ชมธรรมชาติอันสวยงามของจังหวัดคังวันโด สู่อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน หรือสวิสเซอร์แลนด์ของเกาหลี ที่จัดได้ว่าเป็นแนวเขาที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในเกาหลี ตั้งอยู่ใจกลางหุบเขาแทแบคซึ่งทอดยาวไปถึงเขาคึมคังของประเทศเกาหลีเหนือ มีเทือกเขา ป่าไม้ หุบเขา สายน้ำ ทะเลสาบ หินรูปต่างๆ ที่สวยงามซึ่งเกิดจากธรรมชาติที่หาดูได้ยากยิ่ง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เขตอุทยานแห่งชาติเมาท์โซรัคชมความงามของขุนเขา ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

หลังจากนั้นพาท่าน เข้าสู่เขต วัดชินฮันซา วัดเก่าแก่สร้างในสมัยอาณาจักรชิลล่า ไหว้พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางสมาธิขนาดใหญ่ ก่อนจะผ่านสะพานชำระล้างจิตใจเข้าสู่เขตวัดเพื่อไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาคุ้มครอง

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู พุลโกกิ (Bulgogi) อาหารขึ้นชื่อของเกาหลีเหมือนกัน ส่วนผสมจะมี เช่น เนื้อวัว (หรือเนื้อหมู) น้ำลูกแพหรือน้ำตาล ซอสถั่วเหลือง กระเทียมสับ หัวหอมหั่นลูกเต๋า น้ำมันงา วิธีทำคือ หั่นเนื้อหรือหมูเป็นชิ้นบางๆ แล้วหมักกับเครื่องปรุงต่างๆก่อนนำไปย่าง พุลโกกินั้นจะทานได้สองแบบคือแบบย่างและต้ม
จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก Ski Resort หรือเทียบเท่า

จากนั้นให้ท่านได้สนุกกับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ แบ่งเป็นเนินสกีสำหรับผู้ฝึกหัดเล่น, เนินสำหรับผู้ที่เล่นได้ปานกลาง และเนินสำหรับผู้ที่เล่นชำนาญแล้ว และยังมีกอนโดล่าสำหรับนักสกีอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ มีเวลาให้ท่านได้สนุกกับการเล่นสกีอย่างเต็มที่ ซึ่งปลอดภัยไม่มีอันตราย(ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าอปุกรณ์การเล่นสกี, สโนว์สเลดสกี, กอนโดล่า ค่าเล่นรวมชุดประมาณ 50,000 วอน กอนโดล่าประ มาณ 150,000 วอน)
 

วันที่ 3 ลานสกี – ฟาร์มสตอเบอร์รี่ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ทงแดมุน

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ไร่สตรอเบอร์รี่ ให้ท่านได้ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆหวานฉ่ำขนาดผึ้งยังรุมกลิ่นหอมของสตรอเบอร์รี่นอกจากนี้ท่านยังสามารถเลือกซื้อกลับมาฝากคนที่บ้านได้ด้วย

กลางวัน รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร ณ ภัตตาคารบริการท่านด้วย เมนู ชาบู ชาบู (Shabu Shabu) ผักสดหลายชนิด เห็ดตามฤดูกาลโอเด้ง เต้าหู้ เบคอน หมูสไลด์ ต้มในน้ำซุปปรุงรสกลมกล่อม ทานพร้อมเครื่องเครียงและข้าวสวย อาหารเกาหลีที่รสชาติถูกปากคนไทย

นำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่และมีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศถูกขนานนามว่า“ดิสนีย์แลนด์เกาหลี”ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ภายในขอเชิญท่านท่องเที่ยวไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารีชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลกได้ที่นี่(ปัจจุบันเหลือเพียง 1 ตัว เท่านั้น)และชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขับได้อย่างดี จากนั้นเติมเต็มความสุขของท่านด้วยเครื่องเล่นนานาชนิดด้วยบัตรOne Day Passที่สามารถเลือกเล่นเครื่องเล่นได้ทุกชนิดไม่จำกัดจำนวนครั้งพบกับเครื่องเล่นหลากหลายที่ท่านไม่ควรพลาด เช่น T-Express (รถไฟเหาะ) ที่รางทำจากไม้แห่งแรกในเอเชีย และเป็นรถไฟเหาะที่เร็วที่สุด หรือท่านใดอยากจะสนุกสนานกับ Snow Buster ซึ่งเป็นเครื่องเล่นพิเศษที่จะเปิดให้บริการเฉพาะในฤดูหนาวที่ยังมีหิมะอยู่เท่านั้น
 

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ย่านทงแดมุน หรือประตูทิศตะวันออก มีร้านค้ามากกว่า 10,000 ร้านค้า แหล่งรวมแฟชั่นจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปแบบเกาหลี เครื่องประดับ รองเท้าประเภทต่างๆ ผ้าพันคอ เนคไท เครื่องกีฬา ร้านคอสเมติกชื่อดัง Etude, The Face Shop, Skin Food เป็นต้น และอื่นๆ อีกมากมาย ในราคาส่งและปลีกตามตึกต่างๆ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย คาลบี้ หมูแผ่นโตที่หมักจนได้ที่ นำมาย่างบนเตาถ่านจนสุกแล้วตัดเป็นชั้นพอคำ รับประทานกับซอส กระเทียม กิมจิ และข้าวสวยโดยห่อเป็นคำแกล้มด้วยพริกเกาหลีเม็ดใหญ่สีเขียวสดแก้เลี่ยน

จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก M Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพร - พระราชวังเคียงบ็อคคุง – Trick Eye+Ice Gallery Seoul Tower– ตลาดเมียงดง
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
แวะชม ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสมพร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่ากลับไปบำรุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ พร้อมนำท่านชม ศูนย์สมุนไพร ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ร้านเครื่องสำอางค์ ร้าน Midam ซึ่งมีหลายแบรนด์ เช่น ROJUKISS เวชภัณฑ์เครื่องสำอางค์แบรนด์ดังของเกาหลีราคาถูกกว่าเมืองไทย


จากนั้นชม พระราชวังเคียงบ็อค ซึ่งเป็นพระราชวังไม้โบราณที่เก่าแก่ที่สุด สร้างขึ้น ใน ค.ศ. 1394 หรือในอดีตกว่า 600 ปีก่อน ภายในพระราชวังแห่งนี้มีหมู่พระที่นั่งมากกว่า 200 หลัง แต่ได้ถูกทำลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามาบุกยึดครอง ทั้ง ยังเคยเป็นศูนย์บัญชาการทางการทหารและเป็นที่ประทับของกษัตริย์ ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างหมู่พระที่นั่งที่เคยถูกทำลายขึ้น มาใหม่ในตำแหน่งเดิม ถ่ายภาพคู่กับพลับพรากลางน้ำเคียงเฮวรู ที่ซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตต่างๆ สำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบริการด้วยเมนู Jimdak (ไก่ตุ๋นหรือพะโล้) เป็นอาหารฟิวชั่นยอดนิยมของคนเกาหลี นำเส้นก๋วยเตี๋ยวนุ่มละมุ่นราดด้วยน้ำซอสพะโล้พร้อมใส่ส่วนผสมเนื้อไก่ หัวหอม และผักพื้นเมือง นำมาผ่านวิธิการตุ๋นในแบบฉบับของชาวเกาหลีโบราณทานกับน้ำซุปสาหร่ายรสกลมกล่อม

บ่าย จากนั้นพาทุกท่านไปสร้างภาพสวยๆที่ Trick Eye Museum พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ “เคล็ดลับงานศิลปะแห่งภาพ” แนวคิดรูปแบบใหม่ เพื่อต้องการจะจุดประกายความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของการสร้างภาพโดยใช้เทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติที่รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และการซ้อนภาพโดยกระตุ้นความเคลื่อนไหวของภาพให้มีมิติเหมือนจริง โดยให้ผู้ชมเข้าไปมีส่วนร่วมถ่ายภาพ เมื่อผ่านเข้าไปในภาพนั้นๆ พิพิธภัณฑ์มีภาพงานชิ้นโบว์แดงให้ทุกท่านได้สนุกสนานกับการแอ็คชั่นท่าทางต่างๆกับภาพแนวมิติที่รูปถ่ายของท่านจะออกมาดูประหนึ่งเหมือนจริงในเหตุการณ์ โดยมีตัวอย่าง การจัดวางท่าทางไว้ข้างรูป ให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจกันอย่างเต็มอิ่ม

ชม Ice Gallery ประติมากรรมแกลเลอรี่น้ำแข็งในร่มแห่งแรกที่เปิดตลอดทั้งปี ผู้เข้าชมสามารถเพลิดเพลินกับประติมากรรมน้ำแข็งตามฤดูกาล

นำท่านสู่ Seoul Tower (ไม่รวมค่าลิฟท์ขึ้นโซลทาวเวอร์) 1 ใน 17 หอคอยที่สูงที่สุดในโลก ด้วยความสูงถึง 480 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลพร้อมสัมผัสกรุงโซลยามค่ำคืนแบบ 360 องศา (ฉากที่“โกจุนพโย”นัดเดทกับ“กึมจันดี”ครั้งแรก) จากจุดนี้มีผู้คนให้ความนิยมเดินทางมาถ่ายภาพเพราะจะสามารถทำให้เห็น Seoul Tower ได้อย่างชัดเจนมากที่สุดกว่าทุกจุด พร้อมคล้องกุญแจคู่รัก Love Key Ceremony ที่นี้มีความเชื่อว่าหากคู่รักคล้องแม่กุญแจรวมกันและโยนลูกกุญแจทิ้งไป จะครองรักกันเนิ่นนานตลอดไป

นำท่านเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นเกาหลีที่ ถนนเมียงดง หรือถนนสายแฟชั่นของเกาหลีที่มีสินค้าและบริการให้เลือกตั้งแต่ราคาระดับกลางถึงสูงตามแต่ยี่ห้อเมื่อเทียบกับตลาดพื้นเมืองทงแดมุนและยังมีร้านเสื้อผ้าแฟชั่นบูติกเล็กๆ ร้านรองเท้า ร้านทำผม ร้านคอสเมติก อาทิ Etude, The Face Shop, Skin Food เป็นต้น ร้านกาแฟ และ ร้านอาหารนานาชนิด

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยวาไรตี้เมนูบุฟเฟต์นานาชาติ อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ อลาสก้า ทานแบบไม่อั้น เสริฟพร้อมไวน์ขาวไวน์แดง ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารหลากหลายเมนู อาทิ อาหารเกาหลีแบบดั้งเดิม อาหารทะเลสดๆ และซูชิหน้าต่างๆ หรือเลือกอาหารทะเลสดๆ ทั้งกุ้ง หอย ปู ปลาหมึก ปลาแซลมอน ฯลฯ
จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก M Hotel หรือเทียบเท่า
 

วันที่ 5 ดิวตี้ฟรี – อเมทิส – ร้านละลายเงินวอน – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
จากนั้นพาทุกท่านเพลิดเพลินด้วยการช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ Duty free ที่นี่ท่านจะได้พบกับของแบรนด์เนมชื่อดัง อาทิเช่น กระเป๋า, รองเท้า, นาฬิกา, กล้อง, โทรศัพท์มือถือ,น้ำหอม ฯลฯ ในราคาปลอดภาษีและย่อมเยากว่าที่เมืองไทย หลังจากนั้นนำท่านเยี่ยมชม โรงงานพลอยสีม่วง Amethyst แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนำโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการด้วยเมนูไก่ตุ๋นโสม(Samgyetang) อาหารบำรุงสุขภาพต้นตำรับจากในวังที่เราบรรจงคัดสรรไก่ที่มีอายุพอเหมาะกับการรับประทาน(อายุ 45 วัน)ท่านละ 1 ตัว ล้างเครื่องในออกและยัดไส้ด้วยของบำรุงอาทิ เม็ดพุทราแห้ง, รากโสมเกาหลี, เก๋ากี้รับประทานพร้อมกับข้าวซี่งบรรจุอยู่ภายในตัวไก่และเสริมรสชาติด้วยเส้นอุด้งขาวบริสุทธิ์ (เพื่อเพิ่มรสชาติควรใส่เส้นอุด้งลงไปในน้ำซุปไก่ขณะที่กำลังเดือด) ปรุงรสด้วยพริกไทยและเกลือป่นของเกาหลี เสิร์ฟพร้อม “อินซัมจู” เหล้าโสมรสชาติกลมกล่อมไม่ฉุนแบบเกาหลี

บ่าย นำท่านแวะซื้อของบริโภคเพื่อเป็นของฝากญาติมิตรก่อนกลับบ้านอาทิ ขนมของขบเคี้ยว ช็อกโกแลต สาหร่ายทะเล กิมจิ ผลไม้สด โคลนพอกหน้าโสม เครื่องสำอางโสม เป็นต้น และยังมีหมอนสุขภาพ กิมจิชินราเมง(มาม่าเกาหลี) ณ ซุปเปอร์มาร์เก็ตขายส่ง“ร้านละลายเงินวอน”
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติอินชอน
17.00 น. เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินบิสสิเนสแอร์ เที่ยวบินที่ 8B 867
21.10 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 

 

กำหนดวันเดินทาง :ธันวาคม 2553 ราคา
เดินทาง 1,8,9,22,23 ธ.ค.58
เดินทาง 31 ม.ค.,3,7,10,21,24 ก.พ.58
เดินทาง 4,5,6,11,12,13,25,26,27 ก.พ.58
เดินทาง 18,19,20 ก.พ.58
20,400 บาท
21,400 บาท
22,500 บาท
24,500 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 4,500 บาท
หมายเหตุ
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม หรือรายการอาหาร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามความเหมาะสม


ราคาทัวร์รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ
2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
4. ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า
5. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
7. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 25 กก.
8. ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ราคาทัวร์ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 25 กก.)
4. ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3)ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4)สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า
5. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 20,000 วอน หรือ 700 บาท ต่อคนต่อทริป
 


เงื่อนไขการให้บริการ

1. ในการจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 5,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 15 วัน
2. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3 การยกเลิก
กรุ๊ปที่เดินทางต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด

ข้อแนะนาในการท่องเที่ยว
การเดินทางจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเกาหลีและพิธีการเข้าเมือง เอกสารที่ควรเตรียมก่อนการเดินทาง เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาให้เฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวโดยสุจริตเท่านั้นที่ผ่านเข้าเมืองได้ และพิจารณาจาก

1.) หลักฐานการทางานประจำของนักท่องเที่ยว
ซึ่งสมควรที่นาติดตัวไปแสดงด้วย เช่น บัตรพนักงาน นามบัตร จดหมายการทางาน
ภาษาอังกฤษ (กรณีเดินทางคนเดียว) จดหมายรับรองออกโดยบริษัทผู้จัดคณะ

2.) หลักฐานการเงิน ในระหว่างการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีสมควรที่จะนาเงินสดติดตัวไปด้วด้วยประมาณ 300เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 300,000 วอน สาหรับการเดินทาง 2 วัน (หากไม่มีบัตรเครดิตคาร์ด) หากมีบัตรเครดิตต่างประเทศ เช่น Visa Card, American Express, Dinners Club หรือ Master Card ต้องนาติดตัวไปด้วยหรือหลักฐานการเงินอื่นใดที่จะแสดงให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าท่านคือนักท่องเที่ยว

3.) ใบรับรองสถานศึกษาหากท่านยังอยู่ในระหว่างการศึกษาหรือบัตรนักศึกษาและควรเดินทางกับผู้ปกครอง เช่น บิดา มารดา ป้า น้า อา ที่มีนามสกุลเดียวกัน

4.) หากเป็นพาสปอร์ตใหม่ ควรนาพาสปอร์ตเก่าเย็บเล่มคู่กับพาสปอร์ตใหม่หรือนาติดตัวไปด้วย

5.) การแต่งกายสุขภาพและแลดูเป็นนักท่องเที่ยว ไม่ควรสวมใส่รองเท้าแตะ

 

พาสปอร์ตจะต้องมีอายุก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ปฏิเสธมิให้เดินทาง ออกหรือเข้า ประเทศทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทิ้งสิ้น

 

บริษัท ดีไซน์ แอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2/7 , 2/8 สุขุมวิท ซอย 11 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตยวัฒนา กรุงเทพมหานคร รหัสไปรณีย์ 10110
โทรศัพท์ 02-651-2097-99 , 02-651-1822
-23 , 02-651-1825-26 และ 02-663-4606-07
แฟกซ์ 02-651-1820
, 02-253-5296
อีเมล์ 
[email protected]  

Copyright 2010 www.traveldesignair.com | All rights Reserved.
ออกแบบเว็บไซต์โดย 
รัชดา ศรีเภาทอง


License 11/07144