เที่ยวเกาหลีกับดีไซน์ แอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล| ทัวร์ประเทศเกาหลี | ทัวร์ประเทศญี่ปุ่น
สถานที่ท่องเที่ยวในโปรแกรม :  วันเม้าท์ สโนว์ พาร์ค – เกาะนามิ – กิมจิแลนด์+ฮันบก -สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – N ทาวน์เวอร์ วัดโชเกชา - ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง - ศูนย์โสม – ดิ้วตี้ฟรี – ทงแดมุน - พลอยอเมทิส ล๊อตเต้ พาจู เอาท์เลท - ดรออิ่งฮีโร่ โชว์ – ศูนย์สมุนไพร – ร้านละลายเงินวอน
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) – สนามบินอินชอน (เกาหลีใต้)

21.00 น คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 (ชั้นผู้โดยสารขาออก) เคาน์เตอร์สายการบิน BUSINESS AIR หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน F ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข 3 โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำ นวยความสะดวก ในเรื่องของเอกสารตลอดจนสัมภาระของท่าน
00.10 น. ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีโดยเที่ยวบินที่ 8B868 พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

ข้อแนะนำ
ถ้าต้องการนำของเหลวขึ้นเครื่องใส่กระเป๋าถือติดตัวจะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น (รวมกันไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภัณฑ์ดังกล่าว ควรใส่ในถุงที่โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้นำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่านั้น การนำผลิตภัณฑ์ของสดที่ทำจากสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมู เนื้อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญาต ให้นำเข้าประเทศเพื่อป้องกันโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ
 


วันที่ 2 ONE MOUNT SNOWPARK – เกาะนามิ (Winter Love Song)

07.30 น. เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้น 2 ชั่วโมง เพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางท่องเที่ยวโดยรถโค้ช

นําท่านเดินทางสู่ One mount snow park หมู่บ้านเทพนิยาย "Snow Park " สวนหิมะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลี
แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดใกล้กรุงโซล ซึ่งเพิ่งเปิดตัวเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ด้วยพื้นที่มากถึง 161,602 ตารางเมตร พาทุกท่านเดินทางเข้าในส่วนของ สกีโดม ซึ่งเป็นการจำลองลานสกีในร่มอันกว้างใหญ่ ไม่ต่างไปจากลานสกีที่นักท่องเที่ยวจะสัมผัสได้ในช่วงฤดูหนาว ท่านสามารถเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นมากมาย เช่น Fitness & Golf, Club, Water Park, Shopping Mall, Roof Garden, Snow Park เป็นต้น หรือจะท้าทายความเสียวและสูงกับเครื่องเล่น Jumper เข้าสู่โลกของหิมะที่อุณหภูมิ -2 องศาเซลเซียส กับ การเล่นสโนสเลคบนลานหิมะหรือสนุกกับการตัดหิมะเล่นกันแบบลืมอายุ (Exclude Suite&Dog Sled)

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู พุลโกกิ (Bulgogi) อาหารขึ้นชื่อของเกาหลีเหมือนกัน ส่วนผสมจะมี เช่น เนื้อวัว (หรือเนื้อหมู) น้ำลูกแพหรือน้ำตาล ซอสถั่วเหลือง กระเทียมสับ หัวหอมหั่นเป็นลูกเต๋า น้ำมันงา วิธีทำคือ หั่นเนื้อหรือหมูเป็นชิ้นบางๆ แล้วหมักกับเครื่องปรุงต่างๆก่อนนำไปย่าง พุลโกกินั้นจะทานได้สองแบบคือแบบย่างและต้มบ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองชุนชอน”เมืองแห่งทะเลสาบ”มีฐานะเป็นอำเภอเมืองของจังหวัดคังวันโด นำท่านลงเรือสู่ เกาะนามิ
(บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถระหว่างการเดินทาง) เกาะส่วนตัวซึ่งมีรูปร่างดุจใบไม้ลอยอยู่บนผิวน้ำชมวิวทิวทัศน์ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครทีวี“Winter Love Song” หรือเพลงรักในสายลมหนาวอันโด่งดังไปทั่วทั้งเกาหลีและเอเชีย ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศอันแสนโรแมนติก และความงามของทิวสนที่ตั้งตรงดิ่งเป็นแถวยาวตลอด 2 ข้างทาง ซึ่งในแต่ละฤดูเกาะนามิจะมีความสวยงามแตกต่างกันไป พร้อมมีเวลาให้ท่านได้เก็บภาพกับโลเคชั่นประทับใจ

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบริการท่านด้วย ดักคาลบี้ (Dakkalbi)
อาหารยอดนิยมอีกชนิดหนึ่ง ของคนเกาหลี นำไก่ บาร์บีคิว ผักต่างๆ ผัดร่วมกับซอสบาร์บีคิวเกาหลีในกระทะแบน วิธีการทานแบบเมี่ยงคำไทยโดยห่อกับผักกาดแก้วเกาหลี เมื่อทานไประยะหนึ่งจะนำข้าวสวยและสาหร่ายแห้งมาผัดรวมกับทัคคาลบี้เพื่อให้เกิดอาหารชนิดใหม่ คือ ทัคคาลบี้โปคีมหรือข้าวผัดทัคคาบบี้ที่ทั้งหอม อร่อย เสิรฟ์พร้อมเครื่องเคียง
จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก YONG IN RIVER HOTEL หรือเทียบเท่าวันที่ 3 กิมจิแลนด์+ฮันบก – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – N Tower ตลาดทงแดมุน

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
จากนั้นนำท่านสู่ Kimji School หรือ สถาบันสอนทำกิมจิ
ชมวิธีการทำกิมจิ ผักดองที่สามารถเก็บไว้ได้นาน และเป็นอาหารที่ขึ้นโต๊ะชาวเกาหลีทุกมื้อ ปัจจุบันกิมจิเป็นที่นิยมแพร่หลาย เพราะประกอบด้วยแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ในการย่อยอาหารและ ป้องกันโรค ให้ท่านได้ทดลองทำกิมจิด้วยตัวท่านเอง และสามารถนำกลับมาเป็นของฝาก พิเศษ เก็บภาพความประทับใจด้วยการใส่ชุดประจำชาติของเกาหลีใต้ (ฮันบก) พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบริการท่านด้วย เมนู ชาบู ชาบู (Shabu Shabu) @ Tuerak Rest. ประกอบไปด้วยผักสดหลายชนิด เห็ดตามฤดูกาลโอเด้ง เต้าหู้ เบคอน หมูสไลด์ ต้มในน้ำซุปปรุงรสกลมกล่อม ทานพร้อมเครื่องเคียงและข้าวสวย เมนูนี้ถือเป็นอาหารเกาหลีที่รสชาติถูกปากคนไทย

นำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่และมีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศถูกขนานนามว่า“ดิสนีย์แลนด์เกาหลี”ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ภายในขอเชิญท่านท่องเที่ยวไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารีชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลกได้ที่นี่(ปัจจุบันเหลือเพียง 1 ตัว เท่านั้น)และชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขับได้อย่างดี จากนั้นเติมเต็มความสุขของท่านด้วยเครื่องเล่นนานาชนิดด้วยบัตรOne Day Passที่สามารถเลือกเล่นเครื่องเล่นได้ทุกชนิดไม่จำกัดจำนวนครั้งพบกับเครื่องเล่นหลากหลายที่ท่านไม่ควรพลาด เช่น T-Express(รถไฟเหาะ) ที่รางทำจากไม้แห่งแรกในเอเชีย และเป็นรถไฟเหาะที่เร็วที่สุด หรือท่านใดอยากจะสนุกสนานกับ Snow Buster ซึ่งเป็นเครื่องเล่นพิเศษที่จะเปิดให้บริการเฉพาะในฤดูหนาวที่ยังมีหิมะอยู่เท่านั้น และพบกับโซนใหม่ล่าสุด Lost Valley ที่ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์นั่งรถสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก ชมสัตว์ป่านานาชนิดเย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู BBQ Korea @Tuerak Rest อาหารปิ้งย่าง
ประกอบด้วย กุ้ง ปลาหมึก หมู ไก่ เนื้อ ต่างๆ รับประทาน พร้อม ผักสด ของเกาหลี กิมจิ ต่างๆ ซุปผัดวุ้นเส้นเกาหลี สลัดผักสดๆ พร้อม ไอศกรีม และน้ำอัดลม เป็นต้นนำท่านสู่ Seoul Tower (ไม่รวมค่าลิฟท์ขึ้นโซลทาวเวอร์)
1 ใน 17 หอคอยที่สูงที่สุดในโลก ด้วยความสูงถึง 480 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลพร้อมสัมผัสกรุงโซลยามค่ำคืนแบบ 360 องศา (ฉากที่“โกจุนพโย”นัดเดทกับ“กึมจันดี”ครั้งแรก)จากจุดนี้มีผู้คนให้ความนิยมเดินทางมาถ่ายภาพเพราะจะสามารถทำให้เห็น Seoul Tower ได้อย่างชัดเจนมากที่สุดกว่าทุกจุด พร้อมคล้องกุญแจคู่รัก Love Key Ceremony ที่นี้มีความเชื่อว่าหากคู่รักคล้องแม่กุญแจรวมกันและโยนลูกกุญแจทิ้งไป จะครองรักกันเนิ่นนานตลอดไป ท่านยังสามารถเลือกซื้อตุ๊กตาหมี Alfred จากละคร“เจ้าหญิงวุ่นวายเจ้าชายเย็นชา”นำท่านช้อปปิ้งย่าน ทงแดมุน หรือประตูทิศตะวันออก มีร้านค้ามากกว่า 10,000 ร้านค้า
แหล่งรวมแฟชั่นจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปแบบเกาหลี เครื่องประดับ รองเท้าประเภทต่างๆ ผ้าพันคอ เนคไท เครื่องกีฬา ร้านคอสเมติกชื่อดัง Etude, The Face Shop, Skin Food เป็นต้น และอื่นๆ อีกมากมาย ในราคาส่งและปลีกตามตึกต่างๆ
จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก M Hotel หรือเทียบเท่าวันที่ 4 ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพร – พลอยอเมทิสหรือน้ำมันสน - วัดโชเกซา – ดิ้วตี้ฟรี – เมียงดง – Drawing Hero Show

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
แวะชม ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสมพร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่ากลับไปบำรุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ พร้อมนำท่านชม ศูนย์สมุนไพร ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา

จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ร้านเครื่องสำอางค์ ร้านMidam ซึ่งมีหลายแบรนด์ เช่น ROJUKISS เวชภัณฑ์เครื่องสำอางค์แบรนด์ดังของเกาหลีราคาถูกกว่าเมืองไทย
หลังจากนั้นนำท่านเยี่ยมชม โรงงานพลอยสีม่วง Amethyst แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนำโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมื หรือ น้ำมันสนเข็มแดง ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี ซึ่งจะใช้ต้นสนเข็มแดงจากประเทศเกาหลีเหนือนำมาผลิต โดยใช้เวลาค้นคว้าและวิจัยมาอย่างยาวนาน จนออกมาเป็นน้ำมันสนเข็มแดง การเจริญเติบโตของต้นสนเข็มแดงจะเติบโตในพื้นที่สูงบนภูเขา ในการผลิตน้ำมันสนหนึ่งแคปซูล จะต้องใช้ใบสนเข็มแดงประมาน 2.7 กิโลกรัม มาผ่านขั้นตอนการสกัดให้เป็นน้ำมันและออกมาเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันสนเข็มแดง มีสรรพคุณในการเป็นสมุนไพรฟอกเลือด ช่วยลดความดัน เบาหวาน หัวใจนำท่านเข้าชม “วัด Jogyesa” วัดนี้เป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนานิกายเซนที่มีชื่อเสียงในประเทศเกาหลี
ถึงแม้จะเป็นวัดที่ตั้งอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายของเมือง แต่ภายในวัดมีความเงียบสงบและสวยงามไม่ต่างไปจากวัดอื่นๆ ของประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งมักจะตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา หรือริมชายทะเล ภายในวัดมีต้นไม้ใหญ่ที่มีความสูงกว่า 26 เมตร, อาคารเก่าแก่ และเจดีย์ที่แกะสลักจากหินสูง 7 ชั้น นอกจากนี้วัดแห่งนี้ยังมีความสำคัญในการจัดพิธีแห่โคมไฟรูปดอกบัว ในวันก่อนวันประสูติของพระพุทธเจ้า ซึ่งตรงกับวันที่ 8 เดือน 4 ของปีจันทรคติ โดยขบวนแห่นี้จะเริ่มต้นตั้งแต่สนามกีฬาทงแดมุน (Dongdaemun Stadium) เคลื่อนขบวนไปตามถนนชงโน (Jungno) และมาสิ้นสุดที่วัดแห่งนี้

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบริการด้วยเมนู Jimdak ไก่พะโล้ เป็นอาหารฟิวชั่นยอดนิยมของคนเกาหลี นำเส้นก๋วยเตี๋ยวนุ่มละมุ่นราดด้วยน้ำซอสพะโล้พร้อมใส่ส่วนผสมเนื้อไก่ หัวหอม และผักพื้นเมือง นำมาผ่านวิธิการตุ๋นในแบบฉบับของชาวเกาหลีโบราณทานกับน้ำซุปสาหร่ายรสกลมกล่อม

บ่าย พาทุกท่านเพลิดเพลินด้วยการช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ Duty free ที่นี่ท่านจะได้พบกับของแบรนด์เนมชื่อดัง อาทิเช่น กระเป๋า, รองเท้า, นาฬิกา, กล้อง, โทรศัพท์มือถือ,น้ำหอม ฯลฯ ในราคาปลอดภาษีและย่อมเยากว่าที่เมืองไทยนำท่านเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นเกาหลีที่ ถนนเมียงดง
หรือถนนสายแฟชั่นของเกาหลีที่มีสินค้าและบริการให้เลือกตั้งแต่ราคาระดับกลางถึงสูงตามแต่ยี่ห้อเมื่อเทียบกับตลาดพื้นเมืองทงแดมุนและยังมีร้านเสื้อผ้าแฟชั่นบูติกเล็กๆ ร้านรองเท้า ร้านทำผม ร้านคอสเมติก อาทิ Etude, The Face Shop, Skin Food เป็นต้น ร้านกาแฟ และ ร้านอาหารนานาชนิด 

จากนั้นนำท่านชม “ดรออิ่ง ฮีโร่ โชว์” (Drawing Hero Show) เป็นการแสดงโชว์ครั้งแรกของโลกที่เกี่ยวกับการระบายสีบนเวทีผสมผสานระหว่างการแสดงความสามารถส่วนตัวของนักแสดงในการโชว์เทคนิคศิลปะการวาดภาพ มีมุขตลกๆน่ารัก ผ่านการแสดงทางสีหน้าท่าทางโดยไม่มีบทพูด ประกอบเสียงดนตรี และท่าเต้นที่ไม่เหมือนโชว์ที่ไหน ให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงบนเวที ซึ่งทุกฉากการแสดงลงตัวได้อย่างยอดเยี่ยมและสมบูรณ์แบบที่สุด ถือเป็นการสร้างปรากฎการณ์ใหม่ของวงการแสดงบนเวทีของประเทศเกาหลี

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย บิบิมพับ(BiBimbup+Soup) หรือข้าวยำเกาหลี ถือเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอย่างมากเพราะประกอบไปด้วยเครื่องปรุงที่เป็นผักนานาชนิดถึง 18 อย่าง อุดมไปด้วยวิตามินหลากหลายชนิดโดยนำข้าวไปย่างบนชามหิน แล้วโรยผักต่างๆ อาทิ แครอท เห็ด หัวไชเท้า แตงกวา มันฝรั่งผัดผักกาดขาวพร้อมไข่ดิบ ราดน้ำซอส แล้วนำมายำรวมกันในขณะที่ถ้วยยังร้อนๆ ทานพร้อมซุปร้อนๆ
จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก M Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 PAJU LOTTE PREMIUM OUTLET – ร้านละลายเงินวอน

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ Lotte Premium Outlets ถือเป็น outlet mall ที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีในปัจจุบัน ภายในมีร้านค้ามากกว่า 200 ร้าน ตั้งแต่แบรนด์เนมหรู Paul Smith, Mulberry, Tag Heuer และ Kate Spade ไปจนถึงแบรนด์ขายปลีกยอดนิยม Bean Pole, Polo, MCM, Nike และ Adidas เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีโรงภาพยนตร์ขนาดใหญ่ 1,544 ที่นั่ง รวมไปถึงสวนสนุกสำหรับเด็กๆ ดังนั้นนอกจากสาวๆ จะนิยมมาช้อปปิ้งแล้ว ที่นี่ยังเหมาะสำหรับครอบครัว มาใช้เวลาว่างในวันหยุดด้วยเช่นกันกลางวัน รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการด้วยเมนู ไก่ตุ๋นโสม(Samgyetang)
อาหารบำรุงสุขภาพต้นตำรับจากในวังที่เราบรรจงคัดสรรไก่ที่มีอายุพอเหมาะกับการรับประทาน (อายุ 45 วัน) ท่านละ 1 ตัว ล้างเครื่องในออกและยัดไส้ด้วยของบำรุงอาทิ เม็ดพุทราแห้ง, รากโสมเกาหลี, เก๋ากี้รับประทานพร้อมกับข้าวซี่งบรรจุอยู่ภายในตัวไก่และเสริมรสชาติด้วยเส้นอุด้งขาวบริสุทธิ์ (เพื่อเพิ่มรสชาติควรใส่เส้นอุด้งลงไปในน้ำซุปไก่ขณะที่กำลังเดือด) ปรุงรสด้วยพริกไทยและเกลือป่นของเกาหลี เสิร์ฟพร้อม “อินซัมจู” เหล้าโสมรสชาติกลมกล่อมไม่ฉุนแบบเกาหลี

บ่าย นำท่านแวะซื้อของบริโภคเพื่อเป็นของฝากญาติมิตรก่อนกลับบ้านอาทิ ขนมของขบเคี้ยว ช็อกโกแลต สาหร่ายทะเล กิมจิ ผลไม้สด โคลนพอกหน้าโสม เครื่องสำอางโสม เป็นต้น และยังมีหมอนสุขภาพ กิมจิชินราเมง(มาม่าเกาหลี) ณ ซุปเปอร์มาร์เก็ตขายส่ง ร้านละลายเงินวอน สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติอินชอน
17.00 น. เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินบิสสิเนสแอร์ เที่ยวบินที่ 8B 867
21.10 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


 

บ่าย นำท่านแวะซื้อของบริโภคเพื่อเป็นของฝากญาติมิตรก่อนกลับบ้านอาทิ ขนมของขบเคี้ยว ช็อกโกแลต สาหร่ายทะเล กิมจิ ผลไม้สด โคลนพอกหน้าโสม เครื่องสำอางโสม เป็นต้น และยังมีหมอนสุขภาพ กิมจิชินราเมง(มาม่าเกาหลี) ณ ซุปเปอร์มาร์เก็ตขายส่ง ร้านละลายเงินวอน
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติอินชอน
17.00 น. เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินบิสสิเนสแอร์ เที่ยวบินที่ 8B 867
21.10 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใ
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน ราคาต่อท่าน
เดินทาง 3,4,12,16,18,19,24,25 ส.ค. 57 16,000 บาท
เดินทาง 31 ก.ค.,1,7,10,13,15,22,28,30 ส.ค. 57 16,500 บาท
เดินทาง 9 ส.ค. 57 17,500 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 4,500 บาท
หมายเหตุ
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม หรือรายการอาหาร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามความเหมาะสม


ราคาทัวร์รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ
2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
4. ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า
5. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
7. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 25 กก.
8. ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ราคาทัวร์ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 25 กก.)
4. ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3)ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4)สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า
5. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 20,000 วอน หรือ 700 บาท ต่อคนต่อทริป
 


เงื่อนไขการให้บริการ

1. ในการจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 5,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 15 วัน
2. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3 การยกเลิก
กรุ๊ปที่เดินทางต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด

ข้อแนะนาในการท่องเที่ยว
การเดินทางจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเกาหลีและพิธีการเข้าเมือง เอกสารที่ควรเตรียมก่อนการเดินทาง เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาให้เฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวโดยสุจริตเท่านั้นที่ผ่านเข้าเมืองได้ และพิจารณาจาก

1.) หลักฐานการทางานประจำของนักท่องเที่ยว
ซึ่งสมควรที่นาติดตัวไปแสดงด้วย เช่น บัตรพนักงาน นามบัตร จดหมายการทางาน
ภาษาอังกฤษ (กรณีเดินทางคนเดียว) จดหมายรับรองออกโดยบริษัทผู้จัดคณะ

2.) หลักฐานการเงิน ในระหว่างการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีสมควรที่จะนาเงินสดติดตัวไปด้วด้วยประมาณ 300เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 300,000 วอน สาหรับการเดินทาง 2 วัน (หากไม่มีบัตรเครดิตคาร์ด) หากมีบัตรเครดิตต่างประเทศ เช่น Visa Card, American Express, Dinners Club หรือ Master Card ต้องนาติดตัวไปด้วยหรือหลักฐานการเงินอื่นใดที่จะแสดงให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าท่านคือนักท่องเที่ยว

3.) ใบรับรองสถานศึกษาหากท่านยังอยู่ในระหว่างการศึกษาหรือบัตรนักศึกษาและควรเดินทางกับผู้ปกครอง เช่น บิดา มารดา ป้า น้า อา ที่มีนามสกุลเดียวกัน

4.) หากเป็นพาสปอร์ตใหม่ ควรนาพาสปอร์ตเก่าเย็บเล่มคู่กับพาสปอร์ตใหม่หรือนาติดตัวไปด้วย

5.) การแต่งกายสุขภาพและแลดูเป็นนักท่องเที่ยว ไม่ควรสวมใส่รองเท้าแตะ

 

พาสปอร์ตจะต้องมีอายุก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ปฏิเสธมิให้เดินทาง ออกหรือเข้า ประเทศทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทิ้งสิ้น

 

บริษัท ดีไซน์ แอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2/7 , 2/8 สุขุมวิท ซอย 11 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตยวัฒนา กรุงเทพมหานคร รหัสไปรณีย์ 10110
โทรศัพท์ 02-651-2097-99 , 02-651-1822
-23 , 02-651-1825-26 และ 02-663-4606-07
แฟกซ์ 02-651-1820
, 02-253-5296
อีเมล์ 
[email protected]  

Copyright 2010 www.traveldesignair.com | All rights Reserved.
ออกแบบเว็บไซต์โดย 
รัชดา ศรีเภาทอง


License 11/07144