totop

 

 

 

 

 

 

เที่ยวเกาหลีกับดีไซน์ แอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
| ทัวร์ประเทศเกาหลี | ทัวร์ประเทศญี่ปุ่น | จองทัวร์เกาหลี

การบริการข้อมูลนักท่องเที่ยว
 ท่านสามารถขอข้อมูลและความช่วยเหลือซึ่งพร้อมให้บริการแก่ท่าน ณ ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวของ อ.ส.ท.เกาหลี (TIC-Tourist Information Center) หรือเคาน์เตอร์สำหรับบริการสอบถามข้อมูลในสนามบินนานาชาติต่าง ๆ และสถานท่องเที่ยวขนาดใหญ่ทั้งหลายที่ให้บริการข้อมูลเหล่านี้สามารถจัดหาแผนที่ของเมืองต่าง ๆ หนังสือ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง แหล่งรับประทานอาหาร และที่พัก เวลาทำการของสถานที่เหล่านี้อาจจะแตกต่างกันไปตามเขตต่าง ๆ ทั้งประเทศ แต่ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวกรุงโซลเปิดทุกวัน ตั้งแต่ 9:00 น. ถึง 20:00 น. ดูที่เว็บไซด์
http://www.tout2korea.com

โทรศัพท์สายท่องเที่ยวเกาหลี โทร 1330
ถ้าท่านต้องการความช่วยเหลือหรือข้อมูลการท่องเที่ยวเป็นภาษาอังกฤษ กรุณากดเลขหมาย 1330 พนักงานรับโทรศัพท์ที่สามารถพูดได้สองภาษาจะให้รายละเอียดข้อมูลเกที่ยวกับการท่องเที่ยวท่านได้ ถ้าท่านต้องการข้อมูลเที่ยวกับเขตอื่น กรุณากดรหัสโทรศัพท์ของเมืองนั้นก่อนกดหมายเลข 1330

โซล 02, อินชน 032, แทจอน 042, พูซาน 051, อุซาน 052, แทกู 053, ควางจู 062, เคียงคีโด 031, คังวอนโด 033, ชุงชองนัมโด 041, ชุงชองบุก-โด 043, เคียงซางนัม-โด 055, เคียงซางบุก-โด 054, ชลลานัมโด 061, ชลลาบุกโด 063, เชจู-โด 064

ศูนย์รับร้องทุกข์ของนักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศเกาหลี ผู้ไม่ได้รับความสะดวกหรือประสงค์ที่จะให้คำแนะนำ กรุณาโทร หรือเขียนถึงศูนย์รับร้องทุกข์ของนักท่องเที่ยว ซึ่งดำเนินการโดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งชาติเกาหลีมัคคุเทศก์เพื่อไมตรีจิต
 องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งชาติเกาหลี (KNTO) ให้บริการมัคคุเทศน์เพื่อไมตรีจิตที่ช่วยในการแปลภาษาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการแนะนำการท่องเที่ยวฟรี โดยทั่วไปควรจองตั๋งล่วงหน้า การช่วยหรือนี้เป็นประโยชน์มากถ้าท่านต้องการให้ช่วยทุกเรื่องในเกาหลี


บริการล่ามฟรีทางโทรศัพท์ และ แท็กซี่นำเที่ยว
โดยทั่วไปแท็กซี่นำเที่ยวมีสติกเกอร์ติดอยู่ที่ประตูหลัง (ด้านขวามือ) ว่า "บริการล่างฟรีทางโทรศัพท์" จะสามารถพูดได้ 7 ภาษา (ภาษาอังกฤษ, จีน, ญี่ปุ่น, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, รัสเซีย, สเปน) สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (เวลาให้บริการ 07.00-22.00) โดยคนขับจะโทรหาล่ามทางโทรศัพท์ ซึ่งได้ติดตั้งไว้ในรถ และสื่อสารกันได้ 3 ทาง

เวลาทำการ
สถานที่ทำการของรัฐบาลเปิดระหว่างเวลา 9.00 น. - 18.00 น. ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงพฤศจิกายน และเปิดระหว่าง 9.00 น. - 17.00 น. ตั้งแต่พฤศจิกายน ถึงกุมภาพันธ์ วันเสาร์เปิด 9.00 น. และปิด 13.00 น.

สถานที่ทำการของธุรกิจเอกชนส่วนใหญ่จะมีเวลาเปิดตั้งแต่ 8.30 น. - 10.00 น. และปิดในเวลาเย็น ยกเว้นธนาคาร ธนาคารมีเวลาทำการตั้งแต่ 9.30 น. - 16.30 น. และปิดในวันเสาร์และอาทิตย์

ที่ทำการของสถานฑูตต่างประเทศในโซลยึดถือเวลาทำการรวมทั้งเวลาอาหารกลางวันอย่างเคร่งครัด ปกติจะเปิดตั้งแต่ 9.00 น. - 17.00 น. วันธรรมดา และปิดวันเสาร์และอาทิตย์

ห้างสรรพสินค้าใหญ่ ๆ เปิดตั้งแต่ 10.30 น. - 20.00 น. รวมทั้งเปิดวันอาทิตย์ด้วย แต่ร้านค้าขนาดเล็กมักเปิดเช้ากว่า และปิดสายกว่าทุกวัน

เงินตราและบัตรเครดิต
หน่วยของสกุลเงินเกาหลีคือ วอน หน่วยเงินเหรียญจำแนกออกเป็นมูลค่า 1, 5, 10, 50, 100, 500 วอน แต่เหรียญ 1 และ 5 วอน หาได้ยาก ธนบัตรจำแนกออกเป็น 1,000, 5,000 และ 10,000 วอน เช็คธนาคารใช้จ่ายหมุนเวียนในอัตราหน่วย 100,000 วอน และมากกว่านั้น

เช็คเดินทางสามารถเปลี่ยนเป็นเงินวอนเกาหลีได้ที่ธนาคารแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และที่ทำการแลกเปลี่ยนเงินที่ได้รับอนุญาต อัตราแลกเปลี่ยนเงินขึ้นอยู่กับการขึ้นลงของราคาตลาด หนึ่งบาทไทยมีค่าประมาณ 30 วอน ตามอัตราแลกเปลี่ยนของเดือนตุลาคม ค.ศ. 2003 บัตรเครดิตเช่น วีซ่า อเมริกันอ็กซ์เพรส ไดเนอร์คลับ มาสเตอร์คลับ และ JCB เป็นที่ยอมรับกันตามโรงแรมใหญ่ ๆ ห้างสรรพสอนค้า และภัตตาคารขนาดใหญ่

เครื่องบริการเงินด่วน (ATM) สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
นักท่องเที่ยวที่มีบัตรเครดิตซึ่งได้รับการยอมรับกันทั่วโลก สามารถถอนเงินสดจากบัญชีของท่าน หรือเบิกถอนเงินล่วงหน้าจากเครื่องบริการเงินด่วน (ATM) ที่ตั้งอยู่ตามโรงแรมใหญ่ ห้างสรรพสินค้า สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน และสถานที่ท่องเที่ยว


การให้ค่าทิป
การให้ค่าทิปไม่ได้เป็นธรรมเนียมดั้งเดิมของเกาหลี การคิดค่าบริการ 10% จะถูกคิดเพิ่มไว้ในใบเสร็จของโรงแรมอยู่แล้ว และ 3-10% สำหรับภัตตาคารบางแห่ง


ภาษี
สินค้าส่วนใหญ่และงานบริการแทบทั้งหมดถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตามอัตรามาตรฐาน 10% และรวมอยู่ในราคาขายปลีก ราคาค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการอื่น ๆ ในโรงแรมนักท่องเที่ยว ค่าอาหารและบริการอื่น ๆ จะบวกภาษี 10% ลงในใบเสร็จ


กระแสไฟฟ้า
ในประเทศเกาหลีโดยมาใช้กำลังส่งกระแสไฟฟ้า 220 โวล์ แต่บางที่สามารถใช้ 110 โวล์ได้ โปรดตรวจสอบ กำลังจ่ายของเครื่องใช้ไฟฟ้าท่านก่อนใช้


เหตุฉุกเฉิน
กด 112 สำหรับเรียกตำรวจ และ 119 สำหรับเรียนหน่วยดับเพลิง (พูดภาษาเกาหลีได้เท่านั้น) แผนกต้อนรับของโรงแรม หรือผู้จัดการโรงแรมสามารถติดต่อแพทย์หรือพยาบาลได้ ขอความช่วยเหลือจากตำรวนหรือคนที่ผ่านไปมา ถ้าท่านต้องการแพทย์ขณะอยู่ตามท้องถนน มีจุดตรวจของตำรวจตามถนนสายใหญ่ทุก ๆ สาย นอกจากนั้นหน่วยกู้ภัย SOS นานาชาติแห่งประเทศเกาหลี (ล (02) 790-7561) ให้บริการฉุกเฉินสำหรับชาวต่างชาติ ตลอด 24 ชม. หน่วยกู้ภัยนี้ทำหน้าที่เป็นตัวประสานระหว่างผู้ป่วยและโรงพยาบาลของเกาหลี เกี่ยวกับเรื่องค่าบริการของโรงพยาบาล

ศูนย์รับแจ้งของหาย
ติดต่อศูนย์รับแจ้งของหายของสำนักงานตำรวจนครบาลโซล เมื่อหาของไม่พบ หรือทำของหาย ตามที่อยู่นี้

ไปรษณีย์
อัตราค่าส่งไปรษณีย์ภายในประเทศมีดังนี้ สำหรับจดหมายหนึ่งฉบับมีน้ำหนักไม่เกิน 25 กรัม มีอัตราค่า 190 วอน สำหรับจดหมายลงทะเบียนมีน้ำหนักไม่เกิน 25 กรัมมีอัตราค่าส่ง 1,490 วอน และห่อพัสดุซึ่งมีน้ำหนังไม่เกิน 2 กิโลกรัม มีอัตราค่าส่ง 1,500 วอน หรือ 2,000 วอน ไปรษณีย์ บัตรราคา 160 วอน ไปรษณีย์เกาหลี

หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์และวิทยุ
หนังสือภาษาอังกฤษในประเทศเกาหลีมี 3 ฉบับคือ The Korea Times และ The Korea Herald และ Internationg Herald Tribune Joongang Daily ซึ่งสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายหนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่ และในร้านกิฟท์ช้อปในโรงแรมส่วนใหญ่ ประเทศเกาหลีมีเครือข่ายโทรทัศน์ 5 สถานี และทั้งหมดถ่ายทอดเป็นภาษาเกาหลี(KBS1, KBS2, MBC, SBS และ EBS) นอกจากเครือข่ายโทรทัศน์แห่งชาติเหล่านี้ ยังมีช่องโทรทัศน์เคเบิ้ลอีกมากมาย ที่มีโปรแกรมหลากหลายประเภท เช่น ข่าว ภาพยนตร์ สาระบันเทิง และข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว หมายเหตุ สถานีโทรทัศน์อริรังช่องภาษาอังกฤษพิเศษที่ผลิตในประเทศเกาหลี (ช่องเคเบิ้ล #50) นำเสนอโปรแกรมการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมและยังเปิดกว้างให้เห็นและเข้าใจเกี่ยวกับเกาหลีผ่านทางการแสดงที่เป็นที่นิยมโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นคำอธิบาย 90 โรงแรมในเกาหลีเสนอให้ดูโทรทัศน์อริรังทางสายเคเบิล หรือผ่านดาวเทียม

ประเทศเกาหลีมีสถานีวิทยุ 8 สถานี รวมทั้ง AFN สถานีของกองทัพสหรัฐซึ่งกระจายเสียงเป็นภาษาอังกฤษ ช่อง AM 1530 และ FM 102.7 ในโซล

สถานีโทรทัศน์ เอเอฟเอ็น(AFN) สามารถรับสัญญาณได้ในหลาย ๆ พื้นที่ เช่นเดียวกับทางเคเบิ้ล

การใช้โทรศัพท์
โทรศัพท์สาธารณะในประเทศเกาหลีมี 3 ประเภท โทรศัพท์ประเภทใช้บัตรโทรศัพท์ โทรศัพท์ประเภทใช้บัตรและเหรียญ และบัตรโทรศัพท์ IC ทั้งหมดนี้สามารถใช้สำหรับโทรระหว่างประเทศ (หมุน 001 ก่อน) โทรในพื้นที่ และโทรนอกพื้นที่ อัตราค่าโทรศัพท์ในพื้นที่ 3 นาที ราคา 70 วอน ค่าโทรศัพท์ต่างเมืองมีราคาเพิ่มขึ้นกว่านี้

โทรศัพท์ที่ใช้บัตรสามารถใช้กับโทรศัพท์ที่ใช้บัตรทั่ว ๆ ไป (บัตร MS) บัตรและเหรียญพร้อมกับบัตรชำระเงินล่วงหน้า IC หรือบัตรเครดิตพร้อมกับเหรียญที่ธนาคารเกาหลีออกให้และบัตรโทรศัพท์ IC บัตร MS หรือบัตรเครดิต

บัตรโทรศัพท์เวิร์ลโฟนแบบชำระเงินล่วงหน้า (
http://www.wpcard.com) สามารถใช้โทรได้จากโทรศัพท์ทั่วไปในประเทศเกาหลีหรือโทรไปยังประเทศอื่น ๆ ท่านยังสามารถนำบัตรไปใช้ในหลายประเทศทั่วโลกหากบัตรยังมียอดเงินเหลืออยู่ ท่านยังมีอีกวิธีที่จะโทรศัพท์ระหว่างประเทศคือ กดปุ่มแดงแล้วตามด้วย 0072911 สำหรับ AT & T กด 0072916 สำหรับ Sprint และอื่น ๆ

ถ้าท่านไม่ใช้โทรศัพท์สาธารณะให้หมุนรหัสระหว่างประเทศ 001, 002 หรือ 008 แล้วกด รหัสเมืองรหัสพื้นที่ และเบอร์โทรของตัว

ท่านสามารถโทรศัพท์ไปต่างประเทศผ่านทางพนักงานรับโทรศัพท์โดยกดเรียกหมายเลข 00799 โทรศัพท์แบบเรียกเก็บเงินปลายทางก็กด 00799 ด้วยถ้าท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทรศัพท์แบบที่มีพนักงานรับโทรศัพท์ช่วยต่อให้กด 00794

ตัวอย่าง: เมื่อโทรกลับมาที่กรุงเทพ
ขั้นที่ 1
ขั้นที่ 2
ขั้นที่ 3
ขั้นที่ 4
001
002
008
66
2
231-3895
รหัสโทรต่างประเทศ
รหัสประเทศไทย
รหัสกรุงเทพฯ
หมายเลขที่กรุงเทพฯ
 

งานบริการโทรศัพท์
ตำรวจ.............................................................กด 112
บริการหาหมายเลขโทรศัพท์ท้องถิ่น............กด 114
ดับเพลิง และเหตุฉุกเฉิน...............................กด 119
บริการหาหมายเลขโทรศัพท์ทางไกล.........กด รหัสพื้นที+114
พยาบาลฉุกเฉิน............................................กด 1339
ศูนย์โทรเลขระหว่างประเทศ........................กด 00795
ศูนย์ข้อโทรศัพท์ต่างประเทศ........................กด 00794
ศูนย์รับคำร้องของนักท่องเที่ยว....................กด (02)735-0101
โทรศัพท์ไปต่างประเทศ................................กด 00799
ศูนย์ข้อมูลเพื่อนักท่องเที่ยว..........................กด 1330

เครื่องแต่งกายที่แนะนำ
จากกลางเดือนมีนาคมถึงปลายเดือนพฤษภาคม  และเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน  ท่านสามารถสวมเสื้อเชิร์ตแขนยาว กางเกงและอาจสวมเสื้อหนาวทับ ในระหว่างฤดูร้อน นั่นคือ เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม สามารถสวมเสื้อเชิร์ตแขนสั้นและกางเกงระดับเข่า แต่ในโอกาสสำคัญควรสวมเสื้อเชิร์ตแขนยาวและกางเกงขายาว ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนมีนาคม ท่านต้องพร้อมที่จะเผชิญกับฤดูหนาวผ้าพันคอและถุงมือจำเป็นสำหรับเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ อย่าลืมว่าภูเขามักมีหิมะปกคลุม

อุณหภูมิโดยเฉลี่ยและปริมาณน้ำฝน

เมือง
โซล
พูซาน
แดกู
เดือน
C
F
H
R
C
F
H
R
C
F
H
R
Jan.
-2.5
27.5
62.6
21.6
3.0
37.4
51.0
37.8
0.2
32.36
58.5
21.6
Feb.
-0.3
31.46
61.0
23.6
4.3
39.74
53.6
44.9
2.1
35.78
57.3
27.1
Mar.
5.2
41.36
61.2
48.5
8.3
32.54
59.1
85.7
7.1
44.78
57.9
51.6
Apr.
12.1
53.78
59.3
77.0
13.4
56.12
64.6
136.3
13.8
56.84
56.8
75.2
May.
17.4
63.32
64.1
102.2
17.4
63.32
63.6
154.1
18.7
65.66
60.0
75.3
June.
21.9
71.42
71.0
133.3
20.5
68.9
79.3
222.5
22.5
72.5
67.6
140.7
July.
24.9
76.82
79.8
327.9
24.2
75.56
84.8
258.8
25.7
78.26
74.3
206.7
Aug.
25.4
77.72
77.4
348
25.7
78.26
80.8
238.1
26.1
78.98
74.0
205.8
Sept.
20.8
69.44
71.0
137.6
22.1
71.78
74.3
167.0
21.3
70.34
72.0
129.6
Oct.
14.4
57.92
66.2
49.3
17.3
63.14
62.2
62.0
15.4
59.72
66.5
42.0
Nov.
6.9
44.42
64.6
53.0
11.3
52.34
59.5
60.1
8.6
47.48
69.8
37.1
Dec.
0.2
32.36
63.8
24.9
5.6
42.08
52.9
24.3
2.5
36.5
60.5
15.2

เมือง
ควางจู
แดจอน
ซกวิโพ
เดือน C F H R C F H R C F H R
Jan.
0.5
32.9
70.5
38.0
-1.9
28.58
68.9
29.5
6.6
43.88
64.8
59.4
Feb.
1.9
35.42
68.9
43.9
0.2
32.36
66.0
36.4
7.1
44.78
64.2
80.6
Mar.
6.5
43.7
66.2
64.5
5.4
41.72
63.8
605.5
10.1
50.18
64.6
125.6
Apr.
12.9
55.22
65.2
95.3
12.4
54.32
61.6
87.2
14.4
57.92
67.8
172.2
May.
17.8
64.04
68.4
97.3
17.6
63.68
65.8
97.0
18.1
64.58
71.3
215.4
June.
22.0
71.6
75.1
190.3
22.0
71.6
73.2
174.3
21.3
70.34
80.0
279.3
July.
25.5
77.9
80.6
281.9
25.3
77.54
80.1
292.2
25.3
77.54
85.1
306.3
Aug.
26.1
78.98
79.0
276.0
25.5
77.9
79.8
296.5
26.6
79.88
80.4
257.6
Sept.
21.4
70.52
75.8
137.7
20.3
68.54
77.6
141.5
23.4
74.12
73.6
170.2
Oct.
15.4
59.72
71.0
55.3
13.8
56.84
73.7
56.9
18.8
65.84
66.8
72.7
Nov.
8.7
47.66
71.6
55.4
6.8
44.24
73.4
51.7
13.7
56.66
65.6
68.4
Dec.
2.8
37.04
71.7
32.4
0.7
33.26
71.8
30.1
8.9
48.02
64.6
43.1
                         
หมายเหตุ: "C" -องศาสเซลเซียส, "F" -องศาแฟเร็นไฮ, "H" -ความชื้น, "R" -ปริมาณน้ำฝน ค่าข้างบนนี้เป็นค่าตั้งแต่ปี 1971-2000

มาตราการวัด
เกาหลีใช้ระบบสากลในมาตราการวัด
     1 เมตร = 39.37 นิ้ว = 1.094 หลา
     1 กิโลเมตร = 0.6214 ไมล์
     1 กิโลกรัม = 2.205 ปอนด์
     1 ลิตร = 0.26418 แกลลอน
     1 ตัน = 2,204.62 ปอนด์

มารยาทแบบเกาหลี
1. การทักทายและการบอก ขอบคุณ เป็นเรื่องสำคัญมากของคนเกาหลี คนเกาหลีมักกล่าวคำทักทายและขอบคุณพร้อมก้มหัวคำนับเสมอ โค้งต่ำระดับไหนนั้นขึ้นอยู่กับความอาวุโสของผู้พูดทั้ง 2 ฝ่าย

2. คนเกาหลีไม่นิยมการแสดงออกโดยเปิดเผยและมักจะจำกัดการถูกเนื้อต้องตัวเพียงแค่การจับมือทักทายกันอย่างสุภาพ อย่างไรก็ตามถ้ารู้จักคนเกาหลีดีขึ้นจะเกิดความคุ้นเคยกันเพิ่มขึ้น ชาวต่างชาติอาจแปลกใจที่เป็นผู้ชายโดยเฉพาะชายหนุ่มเดินตามถนนจับมือโอบไหล่กัน หรือผู้หญิงเดินจับมือกันการสัมผัสร่างกายเพื่อนสนิทขณะที่คุยกันถือว่ายอมรับกันได้ในประเทศเกาหลี แต่การแสดงความรักระหว่างเพศในที่สาธารณะ เช่น กอดและจูบถือว่าไม่สมควร

3. สุขาสาธารณะสะอาดมีอยู่ทั่วประเทศเกาหลี และสามารถใช้ห้องสุขาในอาคารสำนักงาน โรงแรม ร้านค้า หรือภัตตาคาร

4. ตามประเพณีดั้งเดิมคนเกาหลีนั่งรับประทาน และนอนบนพื้น ดังนั้น จึงควรถอดรองเท้าเสมอ ก่อนเข้าบ้านของคนเกาหลี เมื่อท่านไปเยี่ยมครอบครัวคนเกาหลีที่บ้านท่านควรสวมถุงเท้าหรือถุงน่อง เพราะการนั่งเท้าเปล่าต่อหน้าผู้มีอายุสูงกว่าถือว่าไม่สุภาพ

5. คนเกาหลีไม่ค่อยนิยม แชร์ค่าอาหารกัน ยกเว้นในกรณีพิเศษ ท่านควรเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ ที่จะเป็นเจ้าภาพหรือไม่ก็เป็นแขก

6. ตามประเพณีการพูดคุยกันระหว่างมื้ออาหารมากเกินไปถือว่าไม่สุภาพ คนเกาหลีน้อมรับคำชมเกี่ยวกับรสชาติอาหาร และการบริการ การสั่งน้ำมูกในโต๊ะอาหารถือว่าไม่สุภาพ

 

บริษัท ดีไซน์ แอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2/7 , 2/8 สุขุมวิท ซอย 11 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตยวัฒนา กรุงเทพมหานคร รหัสไปรณีย์ 10110
โทรศัพท์ 02-651-2097-99 , 02-651-1822
-23 , 02-651-1825-26 แฟกซ์ 02-651-1820 , 02-253-5296
อีเมล์ 
[email protected]aveldesignair.com  

Copyright 2010 www.traveldesignair.com | All rights Reserved.
ออกแบบเว็บไซต์โดย 
รัชดา ศรีเภาทอง


License 11/07144